Promocja miasta podczas wydarzenia "Uniwersytet Sukcesu"

Numer umowy SK/1502/PBP/49-W/2019
Data podpisania 25.06.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta Gdyni podczas wydarzenia "Uniwersytet Sukcesu" w terminie od 1 lipca 2019 roku do 27 lipca 2019 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Digital University
Wartość zamówienia: 5.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 03.10.2019
Data udostępnienia informacji: 03.10.2019