Promocja miasta podczas wydarzenia pod nazwą Moto Safety Day

Numer umowy SK/635/PBP/17-W/2019
Data podpisania 18.03.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas wydarzenia pod nazwą Moto Safety Day
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Link PR Elżbieta Koncka
Wartość zamówienia: 5.000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019