Promocja miasta podczas wydarzenia "Orszak Trzech Króli"

Numer umowy SK/3073/PBP/94-W/2019
Data podpisania 23.12.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas wydarzenia pod nazwą "Orszak Trzech Króli" organizowanego w Gdyni w dniu 6 stycznia 2020 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów) z siedzibą w Gdańśku
Wartość zamówienia: 8.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 31.12.2019
Data udostępnienia informacji: 31.12.2019