Promocja miasta podczas wydarzenia

Numer umowy SK/2401/PBP/85-W/2019
Data podpisania 11.10.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas Święta Wojsk Łączności i Informatyki w dniu 11 października br. organizowanego na nabrzeżu przed ORP Błyskawica.
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, ul. Witomińska 8/50, 81-311 Gdynia
Wartość zamówienia: 15.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019