Promocja miasta podczas Festynu Motoryzacyjnego na Skwerze Kościuszki

Numer umowy SK/1354/PBP/38-W/2019
Data podpisania 03.06.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas Festynu Motoryzacyjnego na Skwerze Kościuszki
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Automobilklub Morski Klub Obywatelski w Gdyni
Wartość zamówienia: 5.000
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 06.06.2019