Promocja miasta podczas 6. Rajdu Mikołajkowy Kompas

Numer umowy SK/2101/PBP/75-W/2019
Data podpisania 26.11.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas 6. Rajdu Mikołajkowy Kompas
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: ZKOMPASEM.PL Marcin Jank
Wartość zamówienia: 1.500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 30.12.2019