Projekt i wykonanie tablicy poświęconej Franciszkowi Walickiemu

Numer umowy SK/745/PBP/19-W/2019
Data podpisania 22.03.2019
Przedmiot zamówienia: Projekt graficzny i wykonawczy oraz wykonanie tablicy poświęconej Franciszkowi Walickiemu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Jacek Paluchowski
Wartość zamówienia: 550
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019