Poczęstunek dla uczestników Konwentu Powiatów

Numer umowy SK/2117/PBP/77-W/2019
Data podpisania 18.09.2019
Przedmiot zamówienia: Poczęstunek dla uczestników Konwentu Powiatów w dniu 19 września br. w restauracji Mondo di Vinegre w Muzeum Emigracji
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: Bigarre Patrycja Pawlak-Riahi, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia
Wartość zamówienia: 4.800 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019