Organizacja festiwalu i promocja miasta podczas 7. Harcerskiego Festiwalu filmowego

Numer umowy SK/446/PBP/14-W/2019
Data podpisania 07.03.2019
Przedmiot zamówienia: Organizacja wydarzenia i promocja miasta podczas 7. Harcerskiego Festiwalu Filmowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Wartość zamówienia: 10.000
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019