Opracowanie i wydanie 7. tomu publikacji LUDZIE SIERPNIA '80

Numer umowy SK/1421/PBP/43-W/2019
Data podpisania 14.08.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i wydanie 7. tomu publikacji LUDZIE SIERPNIA '80
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, ul. widna 10d/20, 81-641 Gdynia
Wartość zamówienia: 45.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019