Opracowanie i druk publikacji pokonferencyjnej

Numer umowy SK/7/PBP/2-w/2019
Data podpisania 31.01.2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie, redakcja i druk publikacji zawierającej materiały z IX edycji sesji popularno-naukowej dotyczącej wysiedleń ludności Gdyni w czasie II wojny światowej
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych
Wartość zamówienia: 4.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019