Obsługa techniczna wydarzenia

Numer umowy SK/1056/PBP/29-W/2019
Data podpisania 30.04.2019
Przedmiot zamówienia: Obsługa techniczna (podesty, oświetlenie, ekrany ledowe) wydarzenia w dniu 4 maja na placu przed kolegiatą gdyńską
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Setlight Przemysław Wrembel
Wartość zamówienia: 56.580
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019