Napisanie opowiadania dla dzieci

Numer umowy SK/735/PBP/18-W/2019
Data podpisania 09.04.2019
Przedmiot zamówienia: Napisanie opowiadania dla dzieci
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Małgorzata Warda
Wartość zamówienia: 1700 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019