Hosting domeny gdyniarodzinna.pl

Numer umowy SK/53/PBP/4-W/2019
Data podpisania 09.01.2019
Przedmiot zamówienia: opłata za hosting domeny gdyniarodzinna.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: HOME.PL S.A.
Wartość zamówienia: 985,48 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 26.02.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019