Druk materiałów promocyjno-informacyjnych

Numer umowy SK/2599/PBP/87-W/2019
Data podpisania 05.12.2019
Przedmiot zamówienia: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia "MISIURO" Zbigniew Misiuro, 80-518 Gdańsk, ul. Gdańska 29
Wartość zamówienia: 15.534,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 17.12.2019
Data udostępnienia informacji: 17.12.2019