Dofinansowanie wykonania makiety DARU POMORZA

Numer umowy SK/1499/PBP/48-W/2019
Data podpisania 26.06.2019
Przedmiot zamówienia: Dofinansowanie wykonania makiety DARU POMORZA
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Klub Rotary Gdynia
Wartość zamówienia: 10.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 31.10.2019