Chodźcie na plac Kaszubski

Numer umowy UMOWA NR SK/1458/PBP/44-W/2019
Data podpisania 19.06.2019
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szesnastu wydarzeń dla mieszkańców i turystów pt. „Chodźcie na plac Kaszubski”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bałtycki Teatr Różnorodności Tomasz Podsiadły
Wartość zamówienia: 36 900 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019