Wynajęcie klubu muzycznego wraz z organizacją techniczną

Numer umowy SK/400/PON/1-W/2019
Data podpisania 13.02.2019
Przedmiot zamówienia: Wynajęcie klubu muzycznego wraz z organizacją techniczną balu karnawałowego dla osób z niepełnosprawnością
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,  81-382 Gdynia
Wykonawca: UCHO Karol Hebanowski ul. Św. Piotra 2,  81-347 Gdynia
Wartość zamówienia: 1.500,00 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 28.02.2019
Data udostępnienia informacji: 28.02.2019