Realizacja koncepcyjna, przygotowanie graficzne oraz animacyjne i dźwiękowe filmu do kampanii społecznej "Wchodzę-zawsze jest jakieś wejście".

Numer umowy SK/808/PON/10-W/2019
Data podpisania 15.04.2019
Przedmiot zamówienia: Realizacja koncepcyjna, przygotowanie graficzne oraz animacyjne i dźwiękowe filmu do kampanii społecznej "Wchodzę-zawsze jest jakieś wejście".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Urszula Morga-Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ESY-FLORESY z siedzibą w Gdyni
Wartość zamówienia: 11.070 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Data wytworzenia informacji: 16.04.2019
Data udostępnienia informacji: 16.04.2019