Projekt budżetu miasta Gdyni na 2019 r.

Budżet Miasta Gdyni na rok 2019 w pełni uwzględnia zasady ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ustawy tej wynika (art. 242, art. 243 i art. 244), że wiodącą rolę wartościowym wymiarom budżetu roku 2019 nadają relacje finansowe, które osiągnęło lub przewiduje osiągnąć Miasto w okresie lat 2016-2017-2018.

Poziom wartości budżetowych 2019 roku wynika z wielkości planowanych wykonania budżetu w 2018 r. wraz z  założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Uwzględniając prognozy makroekonomiczne dla Polski na 2019 r. proponuje się przyjąć:

  • poziom dochodów ogółem Miasta o wartości: 1.710.892.556 zł,  z podziałem tych dochodów  na:
-       dochody bieżące w wysokości: 1.469.394.653 zł (85,9% dochodów ogółem, dynamika: 100,0%);
-       dochody majątkowe w wysokości: 241.497.903 zł (14,1% dochodów ogółem, dynamika: 82,3%).        

  • poziom wydatków ogółem Miasta w wysokości: 1.858.444.237 zł, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
-       wydatki bieżące w wysokości: 1.339.070.393 zł (72,05% wydatków ogółem, dynamika: 93,0%);
-       wydatki majątkowe w wysokości: 519.373.844 zł (27,95% wydatków ogółem, dynamika: 121,0%). 

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu Miasta w wysokości 92.448.319 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 240.000.000 zł z tytułu przewidywanego kredytu długoterminowego.
 
Budżet Miasta Gdyni 2019r. został więc zrównoważony na poziomie wartości: 1.950.892.556 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.11.2018
Data udostępnienia informacji: 20.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2018 11:17 Korekta Anna Radkiewicz
20.11.2018 11:16 Korekta Anna Radkiewicz