Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2019

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.04.2020
Data udostępnienia informacji: 16.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2020 14:18 Dodanie informacji Anna Radkiewicz