Budżet miasta Gdyni na 2019 rok

Budżet Miasta Gdyni na rok 2019 w pełni uwzględnia zasady ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ustawy tej wynika (art. 242, art. 243 i art. 244), że wiodącą rolę wartościowym wymiarom budżetu roku 2019 nadają relacje finansowe, które osiągnęło lub przewiduje osiągnąć Miasto w okresie lat 2016-2017-2018.
Poziom wartości budżetowych 2019 roku wynika z wielkości planowanych wykonania budżetu w 2018 r. wraz z  założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.
Uwzględniając prognozy makroekonomiczne dla Polski na 2019 r. proponuje się przyjąć:
·         poziom dochodów ogółem Miasta o wartości: 1.710.892.556 zł,  z podziałem tych dochodów  na:
-       dochody bieżące w wysokości: 1.469.394.653 zł (85,9% dochodów ogółem, dynamika: 99,2%);
-       dochody majątkowe w wysokości: 241.497.903 zł (14,1% dochodów ogółem, dynamika: 100,0%).
·         poziom wydatków ogółem Miasta w wysokości: 1.858.444.237 zł, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
-       wydatki bieżące w wysokości: 1.340.413.071 zł (72,1% wydatków ogółem, dynamika: 92,5%);
-       wydatki majątkowe w wysokości: 518.031.166 zł (27,9% wydatków ogółem, dynamika: 136,6%).

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu Miasta w wysokości 92.448.319 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 240.000.000 zł z tytułu przewidywanego kredytu długoterminowego.
 
Budżet Miasta Gdyni 2019r. został więc zrównoważony na poziomie wartości: 1.950.892.556 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.01.2019
Data udostępnienia informacji: 18.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2019 10:44 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
18.01.2019 10:43 Dodanie informacji Anna Radkiewicz