Utrzymanie, rozszerzenie i aktualizacja w systemie informatycznym „Wirtualny Doradca” bazy wiedzy „Wirtualnego Urzędnika”

Numer umowy SK/180/SUI/1-W/2018
Data podpisania 25.01.2018
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie, rozszerzenie i aktualizacja w systemie informatycznym „Wirtualny Doradca” bazy wiedzy „Wirtualnego Urzędnika”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie
Wartość zamówienia: 14 760,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Wiśniewski
Nr telefonu: 58 626-26-26
E-mail: kontakt@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.01.2019
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019