utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat

Prezydent Miasta Gdyni
 
Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 8517/18/VII/R w wyniku ogłoszonego w dniu 9 września 2018 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

polegającego na utworzeniu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 
 
wybrano ofertę:
 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
 
Wysokość dotacji na realizację w/w zadania 100.000,00 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data udostępnienia informacji: 11.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2018 12:09 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel