Unieważnienie otwartego konkursu ofert "Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni"

Unieważnienie otwartego konkursu ofert


Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 8605/18/VII/R z dnia 29.10.2018 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”.
Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożoną ofertę zachowania warunków i wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.11.2018