Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2019 roku

Prezydent Miasta Gdyni
 
informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
powołanej  Zarządzeniem Nr 76/18/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2018 roku w celu zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku opiniuje oferty w formie listy rankingowej ofert:
 
Lista rankingowa ofert spełniających kryteria formalne:
 

Lp Nazwa zadania Organizacja Punkty
1 Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gdyni w 2019 roku. Instytut Aktywizacji Regionów 83,75
2 Prowadzenie na terenie miasta Gdynia trzech punktów poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie Akcja Społeczna 79,75
3 Prowadzenie na terenie miasta Gdynia dwóch punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz oraz prowadzenie edukacji prawnej Stowarzyszenie Akcja Społeczna 68,5
4 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni Stowarzyszenie OVUM 86
5 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni Stowarzyszenie OVUM 79,75


Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
przygotowana zgodnie z ust. 11 załącznika do Zarządzenia Nr 5426/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Karty Oceny Oferty oraz zasad jej wypełniania:
 
1 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni Stowarzyszenie OVUM 86
2 Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gdyni w 2019 roku. Instytut Aktywizacji Regionów 83,75


 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację:
 
  1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)
  2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)
 
Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych:
 
  1. Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni (punkt NPP nr 1) – Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-prawne Interior
  2. Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni (punkt NPP nr 2) – Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-prawne Interios
  3. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
  4. Prowadzenie na terenie Miasta Gdyni dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2019 r. oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 r. - Togatus Pro Bono

 
Uzasadnienie oceny formalnej znajduje się w aplikacji witkac.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Krakowska
Data wytworzenia informacji: 17.12.2018
Data udostępnienia informacji: 17.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2018 14:56 Dodanie informacji Justyna Krakowska