Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8594/18/VII/R z dni 23.10.2018 r. przyznał dotację w kwocie 10 000,00 PLN - Fundacji Dla Was z siedzibą w Łężycach
ul. Jarzębinowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486599. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Być jak Święty Mikołaj” obejmuje termin realizacji zadania od dnia 30.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 01.11.2018
Data udostępnienia informacji: 01.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.11.2018 23:13 Korekta Krzysztof Kościelniak
01.11.2018 23:11 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak