Zamówienie drukarskie na potrzeby MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.223.U.2018
Data podpisania 05.03.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja zamówienia drukarskiego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Drukarnia MGT Sp. z o.o., 84-207 Koleczkowo, Rogulewo, ul. Jeżynowa 4

Wartość zamówienia: 4 959,85 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Rudnik
Nr telefonu: 58 625-93-75
E-mail: m.rudnik@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.03.2018
Data udostępnienia informacji: 05.03.2018