Zakup urządzeń drukujących

Numer umowy MOPS.184.D.2018
Data podpisania 07.11.2018
Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń drukujących dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, reprezentowana przez Pana Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Grupa Marcova Polska Solutions Sp. z o.o. z siedzibą 03-678 Warszawa ul. Lisia 17
Wartość zamówienia: 12.582,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 07.11.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018