Zakup silnika przyczepnego zaburtowego

Numer umowy MOPS.202.U.2018
Data podpisania 03.12.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup używanego silnika przyczepnego zaburtowego marki Yamaha 5BS wraz z linią paliwową i zbiornikiem na paliwo.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”, 81-659 Gdynia ul. Wąska 26
Wartość zamówienia: 1.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Rudnik
Nr telefonu: 58 625-93-75
E-mail: m.rudnik@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2019 12:13 Dodanie informacji Ewa Durałek