Zakup pawilonu handlowo-usługowego

Numer umowy MOPS.189.U.2018
Data podpisania 21.11.2018
Przedmiot zamówienia:

Zakup pawilonu handlowo-usługowego do placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Maciejewicza 11 wraz z jego dostawą i montażem.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Lux-Mal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włókienniczej 14A, 84-230 Rumia

Wartość zamówienia: 56.395,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 21.11.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018