Zakup mebli biurowych dla Administracji MOPS i Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia

Numer umowy MOPS.162.D.2018
Data podpisania 03.10.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa mebli biurowych dla Administracji MOPS oraz Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, reprezentowana przez Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: HEJS - Sp. z o.o. ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia
Wartość zamówienia: 60.374,55 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018