Zakup ekspresu do kawy dla Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Gdyni

Numer umowy MOPS.169.D.2018
Data podpisania 12.10.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup ekspresu do kawy NIVONA 768 dla Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Gdyni przy ul. Filomatów 2.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: ITTC Piotr Ostrowski, 80-172 Gdańsk ul. Alfreda Nobla 26
Wartość zamówienia: 2.700,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 625-93-36
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018