Zajęcia psychoedukacyjno-rozwojowe dla osób z syndromem DDA/DDD

Numer umowy MOPS.213.U.2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi prowadzenia zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem DDA/DDD.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Krystyna Grodowska-Rodak „AD REM Psychoedukacja i Terapia Krystyna Grodowska - Rodak” z siedzibą w Gdyni ul. Adm. Porębskiego 16D/17, 81-185 Gdynia
Wartość zamówienia: 9000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019