Zajęcia edukacyjno szkoleniowe dla prowadzących zawodowe formy rodzinnej pieczy zastępczej i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych

Numer umowy MOPS.12.U.2018
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zajęć edukacyjno-szkoleniowych dla prowadzących Zawodowe formy rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabow
Wykonawca: Anna Piaskowska GABINET PSYCHOLOGICZNY ul. Podgórska 12B/15, 81-166 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 4.800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zuzanna Łączyńska-Stec
Nr telefonu: 58 622-60-20
E-mail: z.laczynska-stec@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018