Wywóz odpadów komunalnych z jednostek MOPS

Numer umowy MOPS.68.U.2018
Data podpisania 16.03.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług dotyczacych wywozu odpadów komunalnych stałych i odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych przy nieruchomościach podległych placówek MOPS na terenie Gdyni oraz wywóz odpadów remontowo-budowlanych i wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych (odpady zielone typu: trawa, liście itp.).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
Wartość zamówienia: Do kwoty 60.000,00 zł z VAT
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Papis
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: j.papis@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 16.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018