Wykonanie zasilania w wodę zimną i położenie kanalizacji w pawilonie przy ul. Maciejewicza 11

Numer umowy MOPS.199.U.2018
Data podpisania 05.12.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie zasilania w wodę zimną oraz położenie kanalizacji sanitarnej do pawilonu handlowego w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Hydrex-Invest sp. z o.o. 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 50/20

Wartość zamówienia: 9.428,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Kleser
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: d.kleser@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 05.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019