Wykonanie zasilania elektrycznego w pawilonie przy ul. Maciejewicza 11

Numer umowy MOPS.205.U.2018
Data podpisania 11.12.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie zasilania elektrycznego do pawilonu handlowego w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Edward Styn Firma Usługowo-Handlowa „SPECTRUM”, 84-300 Lębork, Al. Wolności 55E

Wartość zamówienia: 6.697,67 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Kleser
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: d.kleser@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 11.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.01.2019