Wykonanie i montaż rolet okiennych w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni

Numer umowy MOPS.102.U.2018
Data podpisania 02.05.2018
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i montaż w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni:
1) Rolety okienne system rubin, materiał AK 1839 wym. 61,3 cm x 97,5 cm - 34 szt.
2) Rolety okienne system rubin, materiał AK 1839 wym. 69 cm x 97,5 cm - 3 szt.
3) Rolety okienne system rubin, materiał zaciemn. MDGR 53 wym. 92 cm x 44 cm - 9 szt.
4) Rolety okienne system rubin, materiał zaciemn. MDGR  wym. 82 cm x 97,5 cm - 9 szt.
5) Roleta okienna system rubin, materiał zaciemn. MDGR 53 wym. 77,7 cm x 32 cm - 1 szt.
6) Roleta okienna system rubin, materiał zaciemn. MDGR 53 wym. 77,7 cm x 108,5 cm - 1 szt.
7) Roleta okienna system rubin, materiał zaciemn. MDGR 53 wym. 96,2 cm x 32 cm - 1 szt.
8) Roleta okienna system rubin, materiał zaciemn. MDGR 53 wym. 90,5 cm x 106 cm - 1 szt.
9) Roleta okienna system rubin, materiał zaciemn. MDGR 53 wym. 97,5 cm x 32 cm - 1 szt.
10) Plisa cosimo IV, materiał Stockholm 7388, wym. 97,4 cm x 109 cm - 1 szt.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Firma Handlowo - Usługowa Adam Więckiewicz 81-646 Gdynia ul. Niska 1 A lok. 35
Wartość zamówienia: 5.300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sławomir Pawłowski
Nr telefonu: 58 624-95-91
E-mail: s.pawlowski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.05.2018
Data udostępnienia informacji: 14.05.2018