Wykonanie i montaż kominków wentylacyjnych w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia

Numer umowy MOPS.144.U.2018
Data podpisania 18.07.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż kominków wentylacyjnych wraz z otworami napowietrzającymi przestrzeń pomiedzy stropem a warstawami izolacji dachowych w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia ul. Chwarznieńska 93.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: BUILD SP. Z O.O. z siedzibą ul. Szeroka 15B, 83-424 Lipusz
Wartość zamówienia: 7.200,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 18.07.2018
Data udostępnienia informacji: 19.09.2018