Wykonanie drogi dojazdowej oraz podłoża pod pawilon przy ul. Maciejewicza 11

Numer umowy MOPS.208.U.2018
Data podpisania 26.11.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie drogi dojazdowej oraz podłoża pod powstający pawilon na terenie Gdyni przy ul. Maciejewicza 11.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Sebastian Pranga Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EXTRUO”, Strzebielino Osiedle ul. Szkolna 30, 84-220 Stzrebielino
Wartość zamówienia: 34.378,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Kleser
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: d.kleser@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 26.11.2018
Data udostępnienia informacji: 04.01.2019