Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja lokalu przy ul. Chwarznieńskiej 26/2 w Gdyni

Numer umowy MOPS.147.U.2018
Data podpisania 12.07.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji lokalu mieszkalnego w zabudowie szeregowej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 26/2 w związku z realizacją rozwoju sieci mieszkań chronionych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Autorska Pracownia Architektoniczna - Magdalena Jarzyńska, 80-178 Gdańsk, ul. Gołuńska 78
Wartość zamówienia: 8.118,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 12.07.2018
Data udostępnienia informacji: 19.09.2018