Wydruk opracowań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Numer umowy MOPS.193.U.2018
Data podpisania 16.11.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wydruku dwóch opracowań dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.:
1) raportu diagnostycznego pod nazwą „Procedury Niebieskie Karty w Gdyni jako źródło udokumentowanej wiedzy o problemie przemocy w rodzinie” w nakładzie 300 egzemplarzy,
2) publikacji pod nazwą „W moim bezpiecznym domu” zawierającej zbiór scenariuszy zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - w nakładzie 300 egzemplarzy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni (81-265), przy ul. Grabowo 2
Wykonawca: Iwona Drużbiak „Druk Studio Iwona Drużbiak” z siedzibą w Gdyni(81-614) przy ul. Nauczycielskiej 10/22
Wartość zamówienia: 13.641,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Żółkoś-Margońska
Nr telefonu: 58 627-33-60
E-mail: h.zolkos-margonska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 16.11.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019