Wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „AGAPE” niepełnosprawnym 2018-2020

Numer umowy MOPS.81.UK.2018
Data podpisania 27.03.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r. zadania publicznego pod tytułem: „AGAPE” niepełnosprawnym 2018-2020 określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 12 marca 2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, z siedzibą w Gdyni (81-382), Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Stowarzeszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie 22 (84-420) Ryjewo
Wartość zamówienia: Do kwoty 720.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Wiatrak
Nr telefonu: 58 625-93-87
E-mail: a.wiatrak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.03.2018
Data udostępnienia informacji: 16.04.2018