Wsparcie realizacji zadania publicznego p.t. Za stołem - żywność, która wzmacnia

Numer umowy MOPS.79.U.2018
Data podpisania 27.03.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Za stołem - żywność, która wzmacnia, określonego szczegółowo w ofercie złozonej w dniu 28.02.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382) al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w imieniu której działa Pan Michał Guć - Wiceprezydent Miasta Gdyni
Wykonawca: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku (80-351) ul. Tysiąclecia 13A
Wartość zamówienia: 571.200,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-93
E-mail: i.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 27.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018