Warsztaty „Szkoła dla rodziny”

Numer umowy MOPS.119.U.2018
Data podpisania 23.05.2018
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2018 roku cyklu warsztatów „Szkoła dla Rodziny” dla klientów MOPS w Gdyni, obejmujących następujące tematy:
a. Ja rodzic;
b. Dziecko w rodzinie;
c. Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji miedzy członkami rodziny;
d. Wspieranie procesu budowania relacji między dziećmi w rodzinie;
e. Problemy wieku dorastania;
f. Komunikacja i asertywność;
g. Planowanie rodziny.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Eranciszka Bronk Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Anna Półjan-Laudańska Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna „Bliżej Siebie” 81-316 Gdynia, ul. Słupecka 27/1
Wartość zamówienia: Do kwoty 6.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Łangowska
Nr telefonu: 58 627-85-05
E-mail: k.langowska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 23.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018