Warsztaty projektowania usługi eksperta przez doświadczenie

Numer umowy MOPS.135.U.2018
Data podpisania 18.05.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego warsztatu projektowania usługi eksperta przez doświadczenie, obejmującego 14 godzin zegarowych (2 dni warsztatowe), dla około 20 osób, w oparciu o metodykę design thinking/ service design, w dniach 28-29.05.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Service Sandbox Agnieszka Mróz, Aleja Jana Pawła II 1G/35, 80-462 Gdańsk
Wartość zamówienia: 6.150,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Pakólska
Nr telefonu: 58 620-88-07
E-mail: a.pakolska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 18.05.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018