Używanie pomieszczenia w bloku D przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni

Numer umowy MOPS.224.P.2018
Data podpisania 21.12.2018
Przedmiot zamówienia: Oddanie do korzystania pomieszczenia o powierzchni 54 metrów kwadratowych, zlokalizowanego w piwnicy bloku D, w budynku przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni, wraz z wyposażeniem: 30 krzeseł, 20 ławek, metalowa szafa.
Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Wykonawca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207
Wartość zamówienia: Do kwoty 5 166,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Żółkoś-Margońska
Nr telefonu: 58 627-33-60
E-mail: h.zolkos-margonska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2019