Usługi wydawania opinii biegłego psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Numer umowy MOPS.1.U.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja na terenie Miasta Gdyni usługi: Przeprowadzenie wywiadu z osobą zgłaszającą oraz wydanie opinii biegłego psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Bożena Cichosz-Łangowska Usługi Psychologiczne ul. Orła Białego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: Do kwoty 22.900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 29.01.2018