Usługi telekomunikacyjne

Numer umowy MOPS.72.U.2018
Data podpisania 16.03.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych, których rodzaj należy w szczególności określić jako realizacje połączeń telekomunikacyjnych w oparciu o dostarczany sprzęt.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,  ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w imieniu którego działa Mirosława Jezior - Dyrektor jednostki budżetowej
Wykonawca: Platan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. Platanowej 2
Wartość zamówienia: 1.660,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 625-93-51
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 16.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018